8 May 2015

Salam,
Bagi tahun 2015, sistem e-cakna menggunakan sistem yang dibekalkan pada 2014. Tiada perubahan dibuat ke atas sistem e-cakna bagi tahun 2015. Data Emis tidak boleh diimport masuk ke dalam sistem e-cakna kerana data EMIS sekarang tidak ada nama guru. Tambah atau padam nama guru boleh dibuat secara manual. Sistem e-cakna 2014 boleh digunakan untuk pelbagai tahun secara berterusan.

Urusetia.